Бүтээгдэхүүн

Загварын тоо хэмжээ нь бидний хөөцөлдөж байгаа зүйл биш, харин дээд зэргийн чанар, зоримог дасан зохицох хүрээ, зорилтот/захиалагдсан үйлчилгээ нь үйлчлүүлэгчдээ амжилтад хүргэдэг.

Дээд зэрэглэлийн чанар нь хүнсний түвшний материал, керамик ороомог, нарийн хийц дээр суурилдаг

Тод дасан зохицох хүрээ нь янз бүрийн савны эзэлхүүнтэй байдаг: 0.5 мл, 1 мл, 2 мл.

Зорилтот/захиалагдсан үйлчилгээ нь манай мэргэжлийн ажилтнуудтай үндэслэсэн болно: жишээлбэл, бид өөр өөр зуурамтгай чанар бүхий тосонд тохирох өөр өөр агаарын нүхний диаметртэй байдаг.